Екологични журналисти на възраст между 18 и 35 години могат да кандидатстват за стипендиантската програма на сайта Climate Tracker.

Програмата ще продължи три месеца. Веднъж месечно всеки от 12-те избрани журналисти ще изготвя материал, посветен на климатичните изменения, и ще участва в обучения за ангажиране на аудиторията в социалните мрежи, работа с данни, създаване на визуални истории и подкастове.

Месечната стипендия е в размер на 150 щатски долара. Кандидатите следва да имат поне една година журналистически опит и да владеят добре английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 4 септември 2020 г.