Начинаещи журналисти, които се интересуват от проблеми, свързани със селското стопанство, продоволоствените системи и климатичните изменения, могат да кандидатстват за обучения и грантово финансиране на работа по журналистически материали.

Сайтът Climate Tracker ще избере шест журналисти от цял ​​свят, които ще преминат различни обучения, ще получат наставничество и финансова подкрепа за период от четири месеца. Те също така ще бъдат поканени да отразят събитието Fork to Farm Dialogues.

Стипендията за обучение е на стойност 360 евро, а грантът за журналистически материал – 350 евро. Предложения за материали се приемат на всички езици.

Крайният срок за кандидатстване е 16 юни 2021 г.