Работилници по гражданска журналистика за младежи ще се проведат на 18, 19 и 20 май 2023 г. в София. Те са организирани от Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) по проект „Академия за гражданска журналистика за младежи“.

Всяка работилница ще включва неформални методи за придобиване на знания и умения в сферата на гражданската журналистика, медийната грамотност и ефективното справяне с дезинформацията и разпространението на фалшиви новини.

Участниците ще придобият умения за справяне с различни ситуации и проблеми, произтичащи от скорошната социално-икономическа трансформация и новите технологии.

Работилниците ще се проведат в три последователни дни (18, 19 и 20 май) в I AM Studio на ул. „Георги С. Раковски“ 149.

Проектът се финансира от програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Регистрация