Международната организация Асоциация на европейските журналисти със седалище в Брюксел, заедно с партньорските организации за свобода на медиите, публикуваха отворено писмо, адресирано до ръководителите на основните институции на ЕС. В него те изразяват дълбоката си загриженост от опасността правителствата да използват борбата с пандемията Covid-19 като претекст да наказват независимите и критични медии и да въведат ограничения за достъпа на журналистите до институциите и личностите, които взимат решения.

Писмото е в съзвучие и с декларацията на топ експертите на ООН, ОССЕ и Междуамериканската комисия, които по-рано отправиха мощно предупреждение, че правителствата, вместо да използват пандемията, за да получат по-широки правомощия, които могат да нарушат жизненоважните международни стандарти за защита на свободата на медиите, трябва да насърчават свободния поток на информация по време на пандемия.

Ето и пълният текст на апела на журналистическите организации, публикуван на страницата на международната АЕЖ.

ДО: 

Урсула Фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Шарл Мишел, председател на Съвета на ЕС

Давид Сасоли, председател на Европейския парламент

25 март 2020 г.

Апел към Европа да съхрани свободния поток на информация при справянето с COVID-19 

Уважаеми председатели на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент,

Ние, долуподписаните организации за свобода на печата и свобода на изразяване, искаме да изразим дълбоката си загриженост относно опасността правителствата да се възползват от пандемията Covid-19, за да наказват независимите и критични медии и да въвеждат ограничения за достъпа на медиите до процеса на вземане на решения и действията от управляващите.

Свободният поток от независими новини е по-важен от всякога, както за информиране на обществеността за жизненоважните мерки за борба с вируса, така и за поддържане на изпитателно обществено вглеждане и дебат относно адекватността на тези мерки.

В това отношение подкрепяме съвместното изявление на тримата глобални и регионални специални докладчици за свободата на изразяване, Дейвид Кей (ООН), Харлем Дезир (ОССЕ) и Едисон Ланза (ОАС), че „правото на свобода на изразяване (…) важи за всички и навсякъде и може да бъде подложено единствено в изключителни случаи на малко на брой  и ясно формулирани ограничения “.

Въпреки че ние оценяваме, че са необходими определени спешни мерки за борба с пандемията, всички те трябва да са едновременно належащи, пропорционални, строго ограничени във времето и да подлежат на редовен контрол, за да се реши непосредствената здравна криза. За съжаление, многобройни правителства по света вече използват пандемията, за да претендират за прекомерни правомощия, които могат да подкопаят демократичните институции, включително свободната преса. Тези опасни развития лесно биха надживели настоящата здравна криза, освен ако не предприемем действия спешно да ги спрем.

Тази седмица унгарското правителство изиска неограничено удължаване на извънредното положение и правомощието да налага присъди като затвор до пет години на журналисти и други за разпространяване на невярна информация, свързана с COVID-19.

Нашите организации са наясно с опасностите от дезинформацията и как тя се използва от безскрупулни групи за предизвикване на паника и разделение. Това обаче не оправдава драконовските правомощия, за които има риска  да бъдат използвани срещу журналисти, чиято работа е необходима за защита на общественото здраве и осигуряване на отчетност.

Не е изненадващо, че Унгария, със своята практика в подкопаването на медийната свобода, е първата страна членка на ЕС, която предприе такова изключително и опортюнистично овладяване на властта. Няколкото останали независими медии в страната редовно са атакувани и обвинявани, че разпространяват „фалшиви новини“ за повдигане на прости въпроси относно подготвеността и стратегията на правителството за справяне с пандемията. Ако бъде одобрен, този нов закон ще предостави на унгарското правителство удобен инструмент за заплашване на журналистите и тласкането им към самоцензура. Страхуваме се, че това е стъпка към пълното потискане на медийната свобода в Унгария, което може да надживее пандемията.

Ако този закон бъде приет, той би създал страховит прецедент за други държави-членки на Европейския съюз, изкушени да следват примера на Унгария – тревожни знаци съществуват и в други държави – и да нанесе несметни вреди на основните права и демокрация, както и да подкопае усилията за прекратяване на пандемията.

Второ, нашите организации също така са загрижени за разпространението на мерките за засилено следене, въведени за наблюдение на разпространението на вируса. Въпреки че разбираме потенциалните ползи, използването на следенето и проследяването трябва да имат подходящ надзор и да бъдат ясно ограничени до справяне с пандемията. Безконтролното следене застрашава неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, и в същото време правото на журналистите да защитават източниците си бива подкопана и самоцензурата се повишава.

Трето, нашите организации са загрижени за достъпа на медиите до правителствените служители, взимащите решения, медицинските експерти и тези, които са на първа линия на пандемията. Много държави са въвели ограничения на свободата на движение, за които настояваме, че не трябва да се използват, за да препятстват работата на медиите да свидетелстват за кризата.

В същото време, много правителства ограничават достъпа до длъжностни лица, като намаляват физическото присъствие на журналистите на пресконференции. Словения и Чехия например обявиха, че ги прекратяват напълно. Не трябва да се допускат такива мерки за ограничаване на изпитателното медийно внимание върху действията на  правителствата.

Намираме се в ранните етапи на пандемията, когато, до голяма степен, правителствата и медиите си сътрудничат тясно, докато се борят да отговорят на тази безпрецедентна заплаха за общественото здраве. И двете страни имат задължение да гарантират, че обществеността е напълно информирана и реакцията на пандемията е възможно най-ефективна.

Ние обаче осъзнаваме ясно, че с продължаването на кризата и нарастването на броя на смъртните случаи, с мащабната загуба на работни места и с глобалната рецесия, действията и решенията на правителствата ще бъдат подложени на изпитание. Изкушението за някои правителства да злоупотребяват с новопридобитите си извънредни правомощия, за да задушават критиката, в някои случаи ще бъде огромно. Това не трябва да се допуска.

В период, когато основните права на нашите граждани се възпрепятстват на много места в Европа, става все по-необходима критичната способност на медиите, за да се гарантира, че злоупотребата с тези нови правомощия не е по-силна отвсякога.

Ето защо ви призоваваме да използвате силата на вашите институции, за да гарантирате, че основните права на човека и свободата на печата ще бъдат защитени, докато Европейският съюз се стреми да се справи с пандемията COVID-19.

По-специално ви молим:

– Настоятелно да се противопоставите на мерките, които понастоящем се предприемат от парламента в Унгария, и категорично да поясните, че Европейският съюз няма да приеме прилагането на извънредно законодателство, което подкопава основните права на човека и медийните свободи.
– Да изисквате правителствата да осигурят пълен достъп на медиите и журналистите до лицата, вземащи решения и участниците на фронта на здравната криза, както и до по-широкото функциониране на правителствата
– Да обявите, че журналистиката и свободният поток на информацията са съществени за усилията на Европа да ограничи пандемията с COVID-19.
 
С уважение,

ЧЛЕН 19 (Article 19)

Асоциация на европейските журналисти (AEJ)

Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF)

Европейска федерация на журналистите

Free Press Unlimited (FPU)

Индекс за цензурата (Index on Censorship) 

Международна федерация на журналистите (International Federation of Journalists IFJ)

Международен Прес институт (International Press Institute (IPI)

Репортери без граници (Reporters Without Borders (RSF)