View_of_the_Acropolis_Athens_(pixinn.net)Онлайн списанието Cafebabel набира кандидати, които да се включват в журналистическо пътуване до Атина, Гърция, в периода 1-5 октомври тази година.  Това е част от инициатива на списанието  „EU in Mo­tion“, която обхваща пет обширни репортажа от пет европейски столици. За конкретната мисия до Атина се търсят трима журналисти и един фотограф, които да работят на място по следните теми:

  • Младежка безработица.
  • Изборите в страната: какво е значението на Европа?
  • Фундаментални права и ръст на популизма сред младежта.
  • Социалната политика в Европа и качеството на живот от гледна точка на младите хора.
  • Как трябва да се регулират финансовите пазари и банките.

Cafebabel покрива транспортни разходи до Атина  в рамките на 280 евро, както и още 200 евро за ежедневни разходи, които се възстановяват на участниците след края на тяхното пътуване. Престоят е осигурен от организаторите.

Кандидатите трябва да са под 35 години и да живеят в страна от ЕС. Нужно е да изпратят своя автобиография и кратко представяне на конкретната си идеята за репортаж, която е съобразена с изредените по-горе теми. Крайният срок за участие е 12 септември. Повече информация за кандидатстването ще намерите тук.