Черноморският тръст за регионално сътрудничество (BST) към Германския фонд „Маршал“ в САЩ обявява нова покана за представяне на проектни предложения, която има за цел да разшири капацитета на неправителствените организации и медиите в България с оглед на новите предизвикателства, пред които са изправени българското общество и българската медийна среда. Грантовете са насочени към противодействие на негативните последици от пандемията по отношение на върховенството на закона и свободата на медиите в страната.

Допускат се проекти от организации на гражданското общество, регистрирани в България, по две тематични области: „Добро управление“ и „Подобряване на свободата на медиите“.

В първата тематична област приоритет ще получат проекти, които подобряват управлението и надзора над обществени поръчки, особено по отношение на действия, свързани с пандемията. Насърчава се въвеждането на мерки, свързани с подобряване на достъпа до публична информация, мониторинг и оценка на обществени поръчки на регионално и държавно ниво, както и с повишаване на прозрачността при вземане на решения, особено по отношение на разпределението на ваксини за COVID-19.

Във втората област приоритет ще бъде поставен върху проекти, които предоставят информация, основана на доказателства, по важни и наболели обществени въпроси. Насърчава се въвеждането на мерки за борба с фалшивите новини, достигането до нова медийна аудитория, уязвима към дезинформация, както и подобряване на цифровите умения на аудиторията и на различни целеви групи. Допуска се проектно участие на международни партньори от нови страни членки на ЕС или от Черноморския регион.

Максималният размер на грантовото финансиране 24 999 щатски долара. Минималната продължителност на проектите е 6 месеца, а максималната – 12 месеца.

Крайният срок за кандидатстване 10 януари 2021 г. Допълнителна информация (на английски език) може да получите по електронна поща: [email protected].