12-о издание на международния кинофестивал BOSIFEST ще се проведе от 18 до 20 октомври 2021 г. в Белград. Темата на фестивала е работата и живота на хората с увреждания.

BOSIFEST има за цел да изтъкне творческите постижения на хората с увреждания и да стимулира въвеждането на мерки за равноправното им участие и интегриране в обществения и културния живот.

В конкурсната програма могат да участват документални филми, завършени през последните пет години, с продължителност до 100 минути. Филмите следва да бъдат субтитрирани на сръбски или английски език. Журито присъжда голяма награда за най-добър филм, награда за най-добър режисьор и награда за най-добър сценарий.

Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2021 г.