Стипендията за отлични постижения в журналистиката на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN) и фондация ERSTE през тази година ще финансира 10 водещи журналисти от Балканите и Вишеградската група, които искат да направят задълбочено изследване по избран от тях проблем в рамките на главната тема: „Върховенството на закона“.

Стипендията за журналистически постижения предоставя финансова и редакторска подкрепа на професионални журналисти, които имат силни идеи за трансгранични истории. Ако вече имате история, която искате да разработите задълбочено, можете да използвате темата като рамка за кандидатурата си.

Всяка година 10 журналисти се избират чрез открития конкурс на BIRN и ERSTE, за да получат финансиране и професионална подкрепа за своите задълбочени изследвания и журналистически материали. След като вече 14 години стипендията подпомага водещи журналисти от Балканите да израстнат професионално и да разработят задълбочено избраните от тях теми, сега тя се разширява, включвайки журналисти от Вишеградската група – Полша, Словакия, Унгария и Чехия. Освен тях, както и досега, за десетте стипендии могат да кандидатстват опитни журналисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

Кандидатите, избрани от независима комисия, ще получат 3000 евро за покриване на разходите си за пътуване, достъп до информация, превод и т. н., необходими за осъществяване на репортажите. Освен това, те ще получат активна редакторска и менторска подкрепа и ще участват в международни журналистически семинари. Материалите, създадени в рамките на програмата, ще бъдат публикувани във водещи регионални и международни издания.

В допълнение най-добрите три материала, избрани от международно жури, ще получат парични награди в размер на 3000, 2000 и 1000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 10 март 2020 г. Формуляр за кандидатстване, насоки и полезни съвети, както и материалите, създадени от стипендианти през изминалите години, са публикувани в интернет страницата на програмата.