Обучителен семинар на живо, посветен на методите за провеждане на цифрови разследвания, ще проведе Bellingcat от 21 до 25 август 2023 г. в Прага.

Програмата съдържа лекции и практически упражнения под ръководство на инструктор с продължителност от около осем часа дневно (9:00-17:00 ч.) През цялата седмица ще присъстват поне двама обучители от Bellingcat.

Темите включват: „Провеждане на разследвания с открити данни“, „Проверка на материали, създадени от потребители“, „Интуитивни техники за обратно търсене“, „Геолокация и хронолокация на визуални материали“, „Използване на картографски и сателитни услуги“, „Проследяване на транспортни услуги (напр. военни кораби, самолети)“ и др.

Таксата за участие в обучението е 3130 евро. Ще бъдат одобрени 20 кандидати.

През 2023 г. ще Bellingcat проведе допълнителни присъствени семинари в Лондон и Ню Йорк.

Допълнителна информация