p01tqv8zBBC публикува план за дейността си през 2017/2018 г. Според документа BBC One ще продължи да излъчва „видимо по-широк набор от жанрове“ и „повече новини в пиковите часове, отколкото всеки друг сравним канал.“ Radio 1 пък „ще пуска по-отличителна комбинация от музика, отколкото сравними доставчици, с дневен списък, който включва по-голямо разнобразие на песни“.

Новата 11-годишна харта на Британската обществена телевизия задължава медията да публикува планове за дейността си през предстоящата година. Годишният план е ключов документ във взаимоотношенията между BBC и Ofcom, който осигурява отчетност пред данъкоплатците.

Британската обществена телевизия е решена да представлява по-добре изменящата се аудитория в страната – намерение, което се потвърждава от значителните инвестиции в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които бяха обявени наскоро и ще бъдат реализирани през следващите три години. Ръководството на медията желае да позволи на зрителите си да намират съдържанието, от което се интересуват, през различни канали посредством ефективни алгоритми за търсене.

„Този годишен план очертава как ще подсилим основните ценности на обществените медии за всички групи зрители, на първо място чрез брилянтната година с програми и услуги, която той описва“, казва председателят на британската обществена телевизия сър Дейвид Клементи. „Той също така предлага рамка, на базата на която бордът ще може да оцени представянето на BBC и да следи за напредък.“

От плана става ясно, че до 2020 г. BBC ще инвестира допълнителни 34 милиона британски лири в създаването на съдържание за деца и разширяването на достъпа до него, включително онлайн. Екипи от журналисти и специалисти по работа с данни ще помагат на телевизията да анализира данни и факти по-пълноценно и да ги представя по-ефективно. Телевизията ще продължи също така да се бори срещу т.н. фалшиви новини, като за целта ще разшири проверката на факти в социалните мрежи чрез Reality Check и ще продължи да си партнира с Facebook с цел изграждане на обществено доверие и ограничаване на вредата от разпространяването на невярно или подвеждащо съдържание.

„Амбицията ни да трансформираме BBC [според нуждите на] едно ново поколение е най-големият ни приоритет за следващата година“, казва генералният директор на телевизията Тони Хол. „Всяка част на BBC ще трябва да допринесе за справянето с това предизвикателство.“

Подробно описание на годишния план на BBC ще намерите тук.