birn-1„Ценности” е тазгодишната тема на Балканската стипендия за журналистическо майсторство (Balkan Fellowship for Journalistic Excellence) – инициатива на фондация ЕРСТЕ и фондация „Отворено общество“ в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN). Опитни журналисти от Балканите могат да кандидатстват за финансиране на своята идея за репортаж или разследване, които се вписват в основната тема – „Ценности”. Крайният срок за кандидатстване е 25 февруари.

Всяка година чрез конкурс международно жури избира десет балкански журналисти, които получават финансиране и професионална подкрепа за да проучат и напишат задълбочен репортаж по тема с регионална и европейска значимост.

За участие в програмата могат да кандидатстват журналисти от Албания, Босна и Хергцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция.

Избраните журналисти ще получат стипендия в размер на 2000 евро и допълнително до още 2000 евро, с които трябва да покрият разходите при пътуванията за изследването си. Освен това те ще участват и в семинари за професионално развитие, ще получават професионална помощ и редакторска подкрепа от водещи европейски журналисти.

Изработените в рамките на програмата статии ще бъдат публикувани както на родния език на журналистите в регионални медии, така и на английски във влиятелни европейски и международни медии.

Освен това международно жури ще избере най-добрите три от изготвените изследвания, които ще бъдат допълнително наградени. Първа награда е на стойност 4000 евро, втора – 3000 евро, а трета – 1000 евро.

Крайният срок за кандидатстване изтича на 25 февруари 2015 г. Повече информация за конкурса ще намерите тук.