Темата, по която започна набирането на кандидатури за Balkan Fellowship for Journalistic Excellence през 2013 г, е “ИНТЕГРИТЕТ”. Стипендия в размер на 2000 евро и покрива средства за пътуване и проучвания, както и участие в семинари за професионално развитие. Опитни журналисти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора са поканени да кандидатстват за седмото годишно издание журналистическата стипендия.

Всяка година чрез отворен конкурс се избират десет балкански журналисти, които получават финансиране и професионална подкрепа за проучването и създаването на задълбочен репортаж по тема с регионална и европейска значимост. През 2012 г. стипендиант за България беше Димитър Кенаров, член на АЕЖ-България, който направи репортаж за зеленото движение на Балканите.

Трите най-добри статии, избрани от независима комисия, ще получат награди от 4000 евро, 3000 евро и 1000 евро. Завършените статии ще бъдат публикувани на английски и на всички балкански езици в значими регионални и международни медии.

Стипендиантската програма за отлични постижения в журналистиката е основана през 2007 г. от фондация “Роберт Бош” и фондация “Ерсте”, в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), с цел да подкрепи развитието на качествената журналистика и да подпомогне създаването и публикуването на трансгранични репортажи.

Крайният срок за кандидатстване е 5 март, 2013 г. Заявлението и насоки за кандидатстване, както и допълнителна информация за програмата могат да бъдат намерени онлайн на адрес: fellowship.birn.eu.com.