Осми международен летен лагер за студенти по журналистика организира чешката фондация Bakala от 5 до 15 август 2023 г. в Прага. За участие могат да кандидатстват студенти от Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна, Чехия, ЮАР.

Програмата включва семинари, практически упражнения и лекции на известни международни журналисти (включително носители на награда „Пулицър“) от CNN, Washington Post, New York Times, Reuters, AP и др. Занятията ще бъдат посветени на различни теми, включително работа с източници, проверка на факти, верифициране на информация от социални мрежи, дълги репортажи, аудио-визуални техники и др.

Студентите, приети в обучителната програма, ще получат пълна стипендия, покриваща разходи за пътуване, настаняване, прехрана и учебни материали.

Кандидатите следва да са завършили минимум два учебни семестъра и да владеят отлично английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 7 май 2023 г.

Допълнителна информация