Международен летен лагер за студенти организира чешката фондация Bakala от 1 до 11 август 2020 г. в Прага. За участие в него могат да кандидатстват студенти от Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна, Чехия.

Програмата съдържа интерактивни семинари, провеждани от професионални журналисти (BBC, Bloomberg, CNN, New York Times, ProPublica, Reuters, Storyful, Mashable.com, Wall Street Journal) по различни теми, включително идентифициране, поддържане и ефективно използване на информационни източници, работа със социални мрежи и проверка на информация, както и провеждане на практически упражнения, включващи репортажи на място.

Студентите, приети в обучителната програма, ще получат пълна стипендия, покриваща разходи за пътуване, настаняване, прехрана, издаване на виза и учебни материали.

Кандидатите трябва да са завършили минимум два учебни семестъра и да владеят отлично английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 4 май 2020 г.