Български център за нестопанско право (БЦНП) организира специално обучение, свързано със стратегическите дела срещу публичното участие, известни като SLAPP или „Strategic Lawsuit Against Public Participation“.

ANTI-SLAPP Обучение – как да разпознаваме и противодействаме на делата „шамари“ е двудневно присъствено обучение с фокус върху темата SLAPPs от различни гледни точки: юридическа, емпирична и практическа. Събитието ще се проведе на 07 и 08 април 2023, гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, като ще стартира в 11:00 ч. на първия ден и ще приключи в 15:30 на втория. Организатор е Български център за нестопанско право.

Обучението е безплатно, като за кандидатстване за участие е необходимо да попълните този формуляр за участие.

Краен срок за кандидатстване: 10 март 2023 г., включително.

NB! От съществено значение за ефективното осъществяване на обучението е и попълването на анкетата, целяща да ни предостави информация за запознатостта на целевите групи с темата SLAPPs и нейни прояви в България.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

 • Въведение в основните понятия
 • Anti-SLAPP законодателство
 • Свобода на изразяване  -– граници, злоупотреба с право, международно практика и примери
 • Защита на личните данни – кога, каква и чия лична информация може да се разгласява при публикуване на разследвания
 • Как да разпознаем SLAPP
 • Международни мрежи за подкрепа и сезиране на международни организации при случаи на SLAPP
 • SLAPP през погледа на българското наказателно, гражданско и административно право
 • Мрежи за подкрепа в България и водене на кампания като реакция на SLAPP

Обучението ще Ви помогне:

 • Да изградите понятие за SLAPP и умение да го разпознавате;
 • Да се запознаете с опит на колеги, преминали през SLAPP;
 • Да опознаете правната среда, в която SLAPP може да се реализира в български условия;
 • Да изградите стратегия за действие при иницииране на SLAPP срещу самите Вас.

*****

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Да попадате в целевите групи, към които е насочено обучението:
– Вие сте журналист, ангажиран в медия или на свободна практика, но активно упражняващ журналистическа професия;
– Вие сте граждански активист, работещ в/ зает по възлагане от/ доброволец към гражданска организация.
2. Да имате ангажираност към темата и да имате мотивация да се задълбочите в нея;
3. Да имате възможност за присъствие в рамките на двата дни на провеждане на обучението. Ангажираността е от 11 ч. на първия ден до 15:30 ч. на втория ден от обучението.

*****

Важно е да знаете, че:
• Участието в настоящото обучение е безплатно и не се дължи никаква такса за регистрация.
• Регистрацията през настоящата форма не гарантира участие в обучението, тъй като местата са ограничени.
• Уастието Ви в обучението ще бъде допълнително и изрично потвърдено.
• Обучението ще се проведе в София, като организаторите не покриват разходи за настаняване или пътни – те са за сметка на самите участници.
• Обучението приключва с предоставяне на участниците на сертификат за участие.

ЗА КОНТАКТИ:
Ако имате въпроси, свържете с: [email protected]

Обучението се реализира в рамките на проект „Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури“ (ACF/970),  изпълняван от БЦНП, с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).