Журналисти, които владеят добре английски език и имат над 5 години професионален опит могат да кандидатстват за няколко позиции обявени от Agence France-Presse (AFP). Агенцията наема чуждестранни кореспонденти за своите представителства в Париж, Хонг Конг и Никозия.

Кандидатите трябва да се отличават със добри мултимедийни умения, видео умения, познания за бизнеса и икономиката, както и да са добре запознати със социалните медии. Нужно е да владеят и френски език, а кандидатите за позицията в Кипър трябва да владеят арабски. Крайният срок за участие е 21 октомври, 2014 г. Повече за кандидатстването и изискванията ще намерите тук.