За втора поредна година журналистическата стипендиантска програма „Медия е:волюция“ на Фондация „Америка за България“ дава възможност на млади таланти да развият потенциала си да пишат в обществен интерес.

В рамките на 9 месеца участниците ще работят като стажанти в две медии, за да придобият журналистически опит и създадат професионални контакти. Програмата е практически ориентирана и цели да помогне на стипендиантите да изберат в коя сфера на журналистиката да се развиват. Между октомври 2023 г. и юли 2024 г. стипендиантите ще имат и редовни срещи с професионалисти, на които да зададат въпросите си. Тези дискусии допълнително помагат на участниците да разширят хоризонта си, обогатят професионалната си мрежа от контакти и да учат.

Стипендиантската програма по журналистика насърчава млади хора, които искат да развият уменията си да създават качествено съдържание. Тя подкрепя новото поколение журналисти в търсенето им на професионална специализация.

Фондация „Америка за България“ ще предостави стипендии на до 18 участници. За програмата „Медия е:волюция“ могат да кандидатстват студенти – бакалаври (III и IV курс) и магистри от различни специалности (журналистика и масова комуникация, икономика, бизнес и финанси, политология, социология, европеистика, право и др.), както и млади професионалисти с до две години професионален опит, които обичат да пишат и имат интерес към създаването на качествено медийно съдържание и отговорна публицистика.

Задължение на стипендиантите е да отделят 20 часа седмично за работа в медията, в която ще практикуват. От тях ще се очаква да участват активно в седмиците за практики и семинари.

Програма „Медия е:волюция“ се състои от два стажа в две медии; три седмици за теоретични познания чрез срещи разговори с професионалисти от различни области, свързани със свободата на словото; седмица, посветена на ефективната комуникация, разработване на мултимедиен продукт и накрая подготвяне на статия, отразяваща натрупания опит.

По време на семинарите и работилниците стипендиантите ще се срещат и разговарят с утвърдени експерти по теми като журналистическа етика, проверка на факти, противодействие на езика на омразата, борба с дезинформацията, разказване на (видео) истории, влогинг и блогинг, създаване на подкасти, сатира, етично отразяване на деца в медиите и др. Специално внимание ще бъде отделено на откриването и написването на добри бизнес истории. Акцент ще бъде поставен върху отразяването на икономическите процеси в медийната среда. По време на теоретичната подготовка стипендиантите ще имат и семинари, посветени на разследващата и на регионалната журналистика. Заедно с работата си в редакциите те ще участват и в учебни посещения в медийни организации, за да обогатят практическия си опит.

Програма „Медия е:волюция“ ще започнe на 13 октомври 2023 г. Крайният срок за кандидатстване е 22 май 2023 г.

Допълнителна информация