Асоциацията на европейските журналисти – България избрана за част от Съвета за развитие на гражданското общество. Резултатите бяха обявени на 14 май, а гласуването продължи десет работни дни и приключи в полунощ в сряда.

С подкрепа от 85 гласа от други регистрирани неправителствени организации, АЕЖ става един от 14-те члена на Съвета. Благодарим на всички, които подкрепиха АЕЖ и наредиха асоциацията сред организации като Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Работилница за граждански инициативи, Светът на Мария, Български фонд за жените, Фондация „Заедно в час“, Български червен кръст, Български хелзинкски комитет, За нашите деца, Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Асоциация Родители, Карин дом.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.

Като част от съвета, АЕЖ ще работи за прозрачност, достъп до информация, утвърждаване на ролята на гражданския сектор. АЕЖ е единствената журналистическа организация в съвета. Мисията на асоциацията е да изгражда общност от хора, вярващи в професионалните и етични стандарти в журналистиката и да предприема стъпки за подобряване на медийната среда и защита на обществения интерес.