В българските медии не се съдържа слово на омразата по отношение на Македония. По един или друг начин обаче медиите създават климат за омраза и предразсъдъци спрямо Македония. Това каза Петко Георгиев от Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроMедиа“ по време на публичното представяне на специализираното изследване „Слово на омразата в медиите на България и Македония: прояви, фактори, решения (и в двете страни)“. Изследването, реализирано от Про-Медиа и македонския „Център за развитие на медиите“, се основава на мониторинг на най-тиражните български и македонски печатни и електронни издания в периода юли-август 2010 година.
Александър Кашъмов от Програма Достъп до информация, който представи основните изводи от анализа на българските медии, акцентира на няколко случая от изследвания период. Макар и нито една от цитираните публикации да не представлява слово на омразата, голяма част от тях съдържат провокативно или пренебрежително отношение спрямо Македония и/или македонците, заяви той. Подобни са и констатациите в македонския доклад, представен от Дамян Здравек.

Авторите на изследването, осъществено с подкрепата на Институт „Отворено общество“ предупредиха, че темата „реч на омразата“ не трябва да се превръща в основание за ограничаване на свободата на словото, нито пък да става повод за налагане на „политически коректен“ език в българските и македонските медии. Тук можете да намерите пълен текст на изследването на български език.

Източник: Институт Отворено Общество София