10948923353_2fe4cd93bd_hВсеки вероятно знае максимата, че информацията е сила. Тъй като една от задачите на АЕЖ-България е да помага на журналистите да изпълняват по-добре задълженията си, да разпространява добри практики и да насърчава журналистите и медиите да се придържат към етичните стандарти на професията, днес ви предлагаме списък с 10 от най-утвърдените организации, които защитават интересите на журналистите и медиите в различни точки на земното кълбо.

Association of European Journalists (AEJ)

Създадена от 70 журналисти през 1962 г., Асоциацията на европейските журналисти представлява интересите на журналисти в страните, в които организацията има свои клонове. Към момента такива местни организации има в над 20 страни, сред които и България в лицето на АЕЖ-България. Сред основните цели на асоциацията е да свързва отделни журналисти, които да обменят контакти, информация и идеи помежду си. АЕЖ си партнира с Европейския журналистически център.

European Journalism Center (EJC)

Европейският журналистически център е независима международна организация с нестопанска цел, която предлага обучение за журналисти и други представители на медиите. Центърът си сътрудничи с различни организации в осъществяването на разнообразни журналистически проекти.

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Комитетът в защита на журналистите е американска независима организация с нестопанска цел, която се бори за свобода на словото и защитава правата на журналистите по целия свят. Комитетът информира за нарушаване или ограничаване на правата на журналисти както в авторитарни и демократични страни, така и в конфликтни зони.

Reporters Without Borders (RSF)

Основана от четирима журналисти във френския град Монпелие през 1985 г., „Репортери без граници“ (RSF) е водеща независима неправителствена организация, която се бори за свобода на информацията и медиите по света. Организацията има офиси в 10 града, включително Брюксел, Вашингтон, Берлин, Стокхолм, Тунис и Рио де Жанейро, и мрежа от кореспонденти в 130 държави. „Репортери без граници“ ежедневно публикува прессъобщения и доклади за свободата на словото и правото на достъп до информация по света и нарушенията на тези права и свободи. Тези материали са достъпни на френски, английски, испански, арабски и фарси, а понякога и на китайски, португалски и руски. Всяка година „Репортери без граници“ публикува Индекс на медийната свобода по света (World Press Freedom Index), който обхваща 180 страни.

Freedom House

Freedom House е американска независима неправителствена организация, която се фокусира върху утвърждаването и опазването на свободата и демокрацията по света. Организацията публикува доклади и анализи за предизвикателствата пред свободата, работи за повече политически права и граждански свободи и подкрепя активисти с цел опазване на човешките права и насърчаване на демократични промени. От ежегодните доклади на Freedom House най-сериозен интерес за журналистите представляват Freedom of the Press (свобода на пресата), Freedom in the World (състоянието на политическите права и гражданските свободи в 195 държави) и Freedom on the Net (проучване на свободата на гражданите в интернет в над 60 държави)

International Center for Journalists (ICFJ)

Международният център за журналисти предлага информация, ресурси и обучения за журналисти, така че те да са в час с тенденциите в областта на високите технологии и добрите практики. На сайта на центъра ще откриете и блог, в който можете да четете материали по актуални теми, свързани с журналистиката и медиите. Всяка година Международният център за журналисти приема номинации за наградата Knight International Journalism Award, която се връчва на журналисти, редактори, медийни мениджъри, блогъри или други медийни иноватори, които правят качествена журналистика или създават нови медийни продукти с огромно социално значение.

International Journalists’ Network (IJNet)

Мрежата от международни журналисти е проект на Международния център за журналисти, който предлага информация за медийни нововъведения и възможности за обучения, както и експертни съвети. Съдържанието на платформата е достъпно на седем езика: английски, испански, португалски, руски, арабски, китайски и персийски.

International Press Institute (IPI)

Базираният във Виена International Press Institute е обединява журналисти, редактори и медийни мениджъри от печатни, електронни и онлайн медии в над 120 държави. Усилията на института са насочени към разширяването и опазването на медийната свобода и утвърждаването на основни журналистически ценности. Членовете на асоциацията си взаимодействат, за да оказват по-голямо влияние върху политиките, които засягат медиите, и за да се противопоставят ефективно на опитите за ограничаване на свободното разпространение на новини и информация. Членството в асоциацията също така осигурява солидарност и подкрепа за журналисти, които са в опасност или чиито права биват нарушавани, потискани или ограничавани.

International Research and Exchanges Board (IREX)

IREX е организация с нестопанска цел, която специализира в областта на образованието и развитието. През годините организацията се превръща в лидер в осигуряването на достъп до информационни технологии, утвърждаването на независими медии и предоставянето на възможности за образование и развитие на лидерски умения сред младите хора. Всяка година IREX публикува Media Sustainability Index (Индекс на медийната устойчивост), който предлага обстоен анализ на състоянието на медийната среда в 21 страни в Европа и Азия, включително и България.

Отделът за медии и интернет на Съвета на Европа

Отделът за медии и интернет на Съвета на Европа следи и информира за свободата на словото и медиите в 47-те страни членки. Отделът публикува анализи и доклади и организира конференции, семинарии и други събития, които допринасят за провеждането на дискусии относно опазването на свободата на словото и достъпа до информация в Европа. Като част от водеща организация за защита на човешките права в Европа, отделът подкрепя независимата журналистика, опитва се да предостави сигурност и безопасност за журналистите, работи за равенство между половете в медиите и активно се противопоставя на речта на омразата.

Автор: Даниел Пенев

Снимка: Flickr