Как журналистите да се превърнат в детективи, като проверяват достоверността на информация от социалните мрежи и интернет? Според Константина Василева, мениджър „Медийни анализи“, най-важното е да се разсъждава аналитично и критично при работата с подобен вид информация и винаги да се използват повече на брой инструменти за верификация.

Тук можете да гледате цялата презентация на Константина Василева

Тя дава насоки за това как да разпознаваме фалшиви снимки или Facebook профили, онлайн тролове и други инструменти за изкривяване на информацията в онлайн пространството.

Гледайте всички видео обучения, заснети от АЕЖ-България в рамките на проекта „Медиатор“.