„Фрийдъм Хаус“  публикува годишен индекс за свободата на медиите за 2010 г., който отчита тенденциите в развитието на свободното изразяване и упражняване на журналистическата професия в 196 страни по света през 2009 г. Организацията определя 69 от изследваните страни (или 35%) като свободни, 64 (33%) като частично свободни, и 63 (32%) като несвободни.

Според критериите на “Фрийдъм хаус“, България се нарежда заедно с Индия на 76 място в класацията с общ индекс на свободата на медиите от 36 точки. В доклада се посочва, че журналистите в България продължават да бъдат подлагани на натиск и сплашвани, за да бъдат защитени определени икономически, политически и криминални интереси.

Към пълния текст на доклада