524760_16673754Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК) и Европейският журналистически център (EJC) организират семинар за журналисти на тема младежка безработица. Събитието ще се проведе в Брюксел в периода 7-8 май тази година и ще съвпадне със срещата на високо ниво, която ЕК свиква по тези проблеми.

Участниците в семинара ще се запознаят с мерките, които ЕК предприема, за да подпомогне младите хора да започнат успешно своя професионален път.  Те ще имат възможност да се срещнат и с  Мариан Тисен – европейски комисар за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност, както и с други експерти в тази област.

Семинарът е насочено изключително към журналисти, които отразяват европейски въпроси, социални теми и безработица. EJC поема разходите за път и настаняване. Крайният срок за кандидатстване изтича на 15 април, но се насърчават по-ранни заявления. Повече информация ще намерите тук.