Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележи 50-ата годишнина от създаването си със среща на завършилите факултета, членовете на алумни организацията и преподавателите, които са част от неговата история.

Събитието ще се проведе на 20 май в Университетската ботаническа градина пред ФЖМК в София. Присъстващите ще учредят Клуб на възпитаниците и приятелите на ФЖМК, в който желаещите ще могат да се регистрират и да участват в съвместни инициативи в областта на медиите, журналистиката, връзки с обществеността и реклама, медия мениджмънт и книгоиздаване.

Деканското ръководство на ФЖМК обявява като цел на предстоящата среща обединяването на преподавателите и завършилите всички специалности („Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“, „Комуникационен мениджмънт“) в ангажирана общност, която да отстоява високи стандарти в тези професии на основата на 50-годишните традиции.

Регистрацията е от 17:30 ч. на 20 май, входът е през Ботаническата градина на ул. „Московска“ 49.

Допълнителна информация