Уважаеми народни представители,

Преди три месеца и шест дни публикувахме този Призив към Вашите предшественици от 45-ото Народно събрание. Днес бихме искали да се обърнем и към Вас със същите препоръки. 

За краткия си живот предишният парламент свърши нещо важно: показа, че журналистите не бива да бъдат затворени в изолатор, а че те са важна част от екосистемата на едно истинско Народно събрание. Още през април ръководството на парламента отмени ненужните ограничения  и допусна журналистите да вършат своята работа, като общуват пряко с представителите, излъчени от народа. Тази практика трябва да се запази.

Очакваме от Народното събрание и от евентуалното правителство, избрано от него, да продължи усилията за подобряването на медийната среда чрез осветляване на недобросъвестни практики за създаване на зависимости в медиите, чрез законодателни промени, целящи укрепването на медиите и чрез защита на журналистите и журналистиката.

За целта е от важно значение, политиците да демонстрират уважение към журналистите. Да не заменят пресконференциите с монолози в социалните мрежи или в контролирана среда на собствени или приятелски медии, да дават интервюта, дори когато знаят, че въпросите ще са трудни.

Настояваме политиците да не използват език на омразата, нито сексистка и неуважителна реторика при публичните си изяви. За съжаление, в последно време имаше такива случаи, които затвърдиха усещането, че наложилият се махаленски стил на говорене не е ограничен само до една политическа сила и би могъл да има приемственост и в следващо управление.

Даваме си сметка, че всеки, който влиза с чисти намерения в българския политически живот, е подлаган на недостойни атаки от среди, които не желаят ситуацията да се промени към по-добро. И знаем, че сред хората, които се представят за журналисти, има и такива, които не спазват никакви професионални и етични принципи. Ние отказваме да признаваме тези хора за наши колеги и не бихме искали професията ни да се идентифицира с тях. Политиците обаче са в деликатна ситуация и трябва да внимават как изразяват отношението си към тези явления, тъй като лесно могат да преминат границата на допустимото и възмущението им да изглежда като атака срещу медиите като цяло. А подобни инциденти могат да имат смразяващ ефект върху журналистиката в страната.

Пожелаваме успех в работата на новото народно събрание и очакваме видими резултати за подобряването на медийната среда в България още в следващите няколко месеца.