Robert Bosch Stiftung обяви сесия за журналистически грантове

359

Robert Bosch Stiftung обяви сесия за изследователски грантове за журналисти на актуални теми от Централна, Източна, Югоизточна Европа, Южен Кавказ, Русия, Гърция и Турция. Допустими са и кандидати от Германия, Австрия и Швейцария.

Журналистите могат да кандидатстват за финансиране в размер на 5 000 евро. Насърчава се участието на екипи от професионалисти от различни държави. Кандидатурите могат да се изпращат само чрез онлайн портала на програмата. Крайният срок за кандидатстване е 15 септември тази година. Повече информация ще намерите тук.