Robert Bosch Stiftung обяви сесия за изследователски грантове за журналисти на актуални теми от Централна, Източна, Югоизточна Европа, Южен Кавказ, Русия, Гърция и Турция. Допустими са и кандидати от Германия, Австрия и Швейцария.

Журналистите могат да кандидатстват за финансиране в размер на 5 000 евро. Насърчава се участието на екипи от професионалисти от различни държави. Кандидатурите могат да се изпращат само чрез онлайн портала на програмата. Крайният срок за кандидатстване е 15 септември тази година. Повече информация ще намерите тук.