Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) се обърна към Окръжния съд в Стара Загора с призив за защита на интересите на над 50 журналисти и служители на телевизия ТВ+, които не са получили трудовите си възнаграждения и дължими по Кодекса на труда обезщетения за месеци от 2021 г.

По този повод преди девет месеца, през юни 2022 г,, е инициирано производство по несъстоятелност от страна на ИА„Главна инспекция по труда” срещу „Розенфелд и Ко“. След отлагане, заседание на съда е насрочено за 28 февруари 2023 г. 

АЕЖ обръща внимание, че още през 2021 г. Инспекция по труда Стара Загора установява, че посоченият работодател не е извършил дължимите плащания. Издадени са няколко акта за установяване на административни нарушения и задължителни предписания на служителите да бъде платено.

Това обаче не се случва и по тази причина започва производството по несъстоятелност. Обявяването в несъстоятелност на търговското дружество вероятно би позволило бившите служители да получат поне частично плащанията, които им се дължат и да се възползват от правата си по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

АЕЖ следи и ще продължава да следи съдебното производство и се надява, че съдебните заседания ще се провеждат срочно и без неналожителни отлагания, за да могат да бъдат защитени интересите на нашите колеги, поставени в трудна ситуация вече близо две години. Икономическата несигурност и лошите социални условия са една от главните причини за състоянието на медийната среда в България. 

Журналистическата професия е все по-трудна за упражняване, тъй като към всички заплахи, опити за натиск, работен стрес се прибавя и ниското и несигурно заплащане. Така все повече журналисти са принудени да търсят възможности за развитие в други професионални области. От това страда цялото общество, тъй като няма как да има добро управление и функционираща демокрация, без жизнеспособни медии и журналистика, която да разкрива нарушенията и да държи институциите отговорни.

По тази причина, постигането на навременна справедливост по този случаи е особено важно не само за нашите колеги, които повече от година и половина очакват възнагражденията, които са си изработили, а и за цялата медийна среда в България.

Ето защо призоваваме съдебния състав да разгледа делото без неоправдани отлагания.