Асоциацията на европейските журналисти – България изразява пълната си подкрепа за доц. Мартин Осиковски, преподавател в катедра “Медии и масови комуникации” на Университета за национално и световно стопанство. Намираме дисциплинарното уволнение на преподавателя заради изразена от него професионална и гражданска позиция за недопустим, тоталитарен акт. 

Доц. Осиковски е сред най-уважаваните преподаватели по журналистика в България. Той се ползва с безспорен академичен авторитет сред колегите и студентите. Преподавател, който се отличава с забележителна активност и модерен подход. Асоциацията на европейските журналисти е работила многократно с доц. Осиковски по теми като медийна грамотност и журналистическа етика. Той беше и един от двигателите на подписването на меморандум за тристранно сътрудничество между УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ на тема етично отразяване на деца в медиите. 

На 21 април 2021 г., доц. Осиковски е уволнен дисциплинарно въз основа на чл. 190, ал. 1, т. 4 от КТ – злоупотреба с доверието на работодателя, чл. 187, ал. 1, т. 8 – злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието и чл. 16, т. 31 от Правилника на УНСС, който задължава преподавателите и служителите на Университета да пазят престижа и доброто име на УНСС, да не го злепоставят и да бъдат лоялни към него.

Повод за уволнението на преподавателя е позицията му относно извършване на политическа агитация в университета. На 2 април 2021 г. доц. Осиковски подаде оставка от заемани ръководни постове в УНСС като знак на протест срещу използването на университета в предизборната кампания от страна на премиера и лидер на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов, който посети УНСС в самия край на кампанията. Тогава доц. Осиковски обяви, че остава обикновен преподавател в университета, но сега е уволнен от тази длъжност. 

С моралния си жест, доц. Осиковски всъщност се опитва да запази достойнството и доброто име на университета и действа в духа на неговия правилник, който в чл. 77 (т.8) забранява на членовете на академичния състав да провеждат политическа или религиозна дейност в учебното заведение.

Преподавателят с право насочва вниманието към факта, че кандидат за депутат и лидер на партия се възползва от служебното си положение, за да извършва агитация. Подобна констатация за използването на държавни ресурси в предизборната кампания е и основният избор на международните наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Всичко това показва, че доц. Осиковски е действал изцяло в подкрепа на доброто име на университета. Нещо повече, с активната си гражданска и професионална позиция, той е пример за своите студенти. Бъдещите журналисти, които се обучават в УНСС, имат нужда от преподаватели, които да им показват колко е важно в тази професия човек да има достойнство и да не се страхува от силните на деня. Истинският акт на уронване на престижа и доброто име на университета е дисциплинарното уволнение на преподавателя, предизвикало канонада от критики и негативни реакции в медиите и обществеността.

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява за незабавно възстановяване на доц. Осиковски и понасяне на отговорност от ръководството на университета заради това позорно решение, напомнящо за мракобесни времена в българската история. 

Студенти на доц. Осиковски са започнали петиция в негова подкрепа, която всеки може да подпише.