София, 15 март. Министерството на вътрешните работи обяви засилени мерки за сигурност във връзка с конгреса на Българския футболен съюз. Асоциацията на европейските журналисти – България призовава да не се допуска повторение на събитията от 16 ноември м.г., когато по време на протест на футболните фенове граждани и журналисти бяха обект на полицейско насилие и неприемливо отношение от страна на полицията.

На 7 март 2024 г. държавата е отговорила на Сигнала за полицейското насилие срещу журналисти в България, публикуван на Платформата за сигурността на журналистите към Съвета на Европа. В отговора се посочва, че са предприети дисциплинарни действия срещу 13 полицейски служители, като четирима от тях са уволнени. В същото време 16 709 полицаи са преминали обучение за гарантирането на сигурността на журналистите по време на масови мероприятия. 

АЕЖ приканва представителите на медиите да се обозначат ясно като такива, а служителите на МВР стриктно да се придържат към правилата и да не крият своите идентификационни номера, както се случи на 16 ноември 2023 г.

Обръщаме се и към Столична община с призив за промяна на правилата, по които се съхраняват и обработват данните от охранителните камери. През ноември миналата година поискахме по закона за достъп до обществена информация достъп до записите от протеста. След първоначален отказ и ново заявление, след забавяне от повече от месец получихме възможност да прегледаме записите, но се оказа, че голяма част от тях вече са унищожени – върху тях е презаписана нова информация. 

Бяха ни предоставени едва 10 записа, които са били архивирани по искане на други служби. За останалите записи ни бе посочено, че са изтрити от системата, тъй като са минали повече от 14 дни от събитието. На въпросните 10 записа не се виждаше нещо, което да бъде от съществен интерес за разследването на полицейското насилие.

Поискахме от Столична община да ни предостави информация относно процедурите, по които се е случило унищожаването на видеата. Оказа се, че  правилата за обработване на лични данни в системата за видеонаблюдение на Столична община са утвърдени със заповед СОА18 – РД09 – 671 от 06.07.2018 г. Съгласно чл. 6 от тези правила постъпилата информация автоматично се индексира и съхранява във файл от съответното денонощие. Информацията се предоставя след постъпило искане от ръководител на компетентен орган. Заличаването на видео или снимкова информация се извършва по реда на раздел IV от тези правила. Задължително се извежда списък на изтритите файлове, който се утвърждава от директора на дирекция Сигурност. За изтеклия месец се изготвя и протокол на изтритите файлове, който също се утвърждава от директора на дирекция Сигурност и се завежда в специален регистър. 

След ново наше запитване по ЗДОИ ни беше обяснено, че въпросните правила, свързани с изготвяне на протокол и списък на изтритите файлове се прилагат само за записи, които са били архивирани. При останалите изтриването е автоматизиран процес и зависи от капацитета на сървърите, но записите от различните камери се изтриват след изминаването на между 13 и 60 дни. 

Това води до абсурдна ситуация, в която дори на граждани или журналисти да им бъде предоставен достъп до записите от камерите по Закона за достъп до обществена информация, тези записи физически вече да са унищожени. Това е така, тъй като срокът за отговор по ЗДОИ е до 14 дни от постъпването на искането. За да се избегнат подобни абсурди в бъдеще, настояваме за промяна в правилата на Столична община и в момента, в който постъпи искане за достъп до записи от камерите, въпросните записи да се архивират незабавно.