Асоциацията на европейските журналисти – България призовава както протестиращите, така и органите на реда за толерантно отношение към медийните екипи, които отразяват протестите. Присъствието на представители на различни медии на мястото на събитията е ключово за доброто отразяване на случващото се. Затова на репортерите трябва да се оказва съдействие и да не им се пречи да изпълняват задълженията си.

Важно е репортерите да не стават жертва на вербална или още повече физическа агресия заради редакционната политика на медията, за която работят. 

АЕЖ винаги се е противопоставяла на превземането на голяма част от българските медии и поставянето им в услуга на олигархията, в ущърб на професионалните стандарти в журналистиката. По тази причина добре разбираме гнева на част от протестиращите към определени медии. Част от проблема идва и от систематичните  очернящи кампании водени от някои медии срещу гражданското общество, което руши цялостно доверието в медиите и улеснява поставянето на всички медии под общ знаменател, като води до това трудно да се различават порядъчната и професионалната журналистика от тази, която е в услуга на политически и частни бизнес интереси. 

Собствениците и ръководствата на тези медии, които изневеряват на журналистическите стандарти,  носят немалка отговорност за състоянието на държавата.  В същото време, понякога потърпевши от политиката на тези ръководства са и самите журналисти и никак не са редки случаите на прояви на вътрешна съпротива от различни журналисти, които рискувайки работното си място, намират начин да заобиколят указанията, като вършат работата си според разбиранията си. Би било дълбоко нечестно и демотивиращо за тях, ако точно те стават мишена на агресия от страна на протестиращи против корупцията. 

Разбира се, всеки един гражданин е в правото си да се съгласи или да откаже да говори пред дадена медия, а също така да мотивира своето решение. Призоваваме обаче това да става по начин, културен и запазващ достойнството на репортерите и със знанието, че без да имаме ясна картина от мястото на събитията, обществото ни ще превърне за пореден път жертва на политически манипулации.