Фондация “Ана Линд” обяви наградата си за журналисти за 2011 г. Наградата се дава за принос в междукултурния диалог и покрива въпроси от областта на малцинствата, мигарцията, идентичност, религия и културни въпроси.

За участие в конкурса се приемат творби публикувани/излъчени в периода между 1 юли 2010 и 15 юли 2011 г. , като крайният срок за участие е 15 юли 2011 г.

Журналистическите работи могат да бъдат подавани на родния език на автора, но трябва да бъдат придружени от превод на английски или френски език. Приемат се и колективни материали.

Участието става в пет категории: преса, инернет, радио, телевизия и специална награда, която тази година е на тема “Социална промяна, гражданство и участие”.

Повече за наградата на сайта на фондацията.