Във връзка с публикации относно лечението и състоянието на легендата на българското кино Стефан Данаилов, АЕЖ-България напомня, че съгласно Етичния кодекс на българските медии, журналистите имат ангажимент да не навлизат самоцелно в личния живот на хората и да не засилват мъката на попадналите в беда. 

Повод за настоящата позиция е неподписана публикация от 6 ноември, която изнася детайли от здравната история на Данаилов, като включително обяснява, отново в подробности терминалното развитие на заболяването, с което той е диагностициран. Нещо повече – статията се позовава на откровено жълти издания, за да аргументира част от тезите си. 

Цялата тази информация е публикувана в контекста на призива на близките на актьора да бъде пожален от медийните публикации за състоянието му. 

Изнасянето на подробни детайли относно здравословното състояние на Стефан Данаилов не може да се оправдае с обществен интерес. Още по-малко такъв е наличен при изричния призив на близките му.

Здравната информация за пациента е защитена от лекарска тайна. Тази информация представлява лични данни и е защитена от правото на личен живот. За изнасянето на подобна информация от лице, което има достъп до нея, дори би могла да се носи наказателна отговорност за разгласяване на служебна тайна.

Никой не заслужава такова отношение в труден за него и близките му момент. Подобна неетична сензационност хвърля петно върху работата на всички журналисти и създава лош образ на цялата гилдия. По тази причина е нужна ясна позиция от журналистите при подобни нарушения, за да стане ясно на всички, че това не е журналистика. Призоваваме ръководствата на медиите, изнесли неправомерно данни за здравословното състояние на Данаилов, да поднесат извинения на актьора, близките му и обществото.