Публикуваме без редакторска намеса становището на Еврохолд България АД по повод позиция на Асоциация на европейските журналисти. Асоциацията на европейските журналисти – България продължава да смята, че случаят е по-добре да намери своето извънсъдебно решаване на спора и призовава и двете страни да работят за това, като изразява готовност да подкрепи усилията в тази посока.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ОТНОСНО ПРИЗИВА НА АЕЖ-БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ ИСК СРЕЩУ САЙТА БИВОЛЪ      

 

Уважаеми дами и господа,    

Във връзка с призива на вашата организация, отправен към Еврохолд България АД (Еврохолд) на 17.12.2021 г., в който приканвате холдингът да се откаже от съдебния иск срещу сайта Биволъ, заведен в Софийски градски съд на 27.09.2021 г., заявяваме следното: 

Първо, Еврохолд ще отстоява правото си на защита на доброто име и репутацията си по съдебен път, накърнени в серия от публикации на въпросния сайт, съдържащи клеветнически твърдения и обидни квалификации срещу компанията. Мотивите и аргументите за това действие са изложени подробно в исковата молба, депозирана от дружеството в Софийски градски съд, копие от която прилагаме към позицията ни.      

Второ, учудени сме, че организация като АЕЖ-България, без да се е запознала с всички факти и обстоятелства, в това число с гледната точка на Еврохолд, отправя призив към компанията да се откаже от законното си право на защита по съдебен път и я призовава да поиска право на отговор в сайта. Информираме ви, че преди да заведе съдебното дело, дружеството поиска право на отговор и осъществи контакт с представител на сайта. Право на отговор не само не ни беше дадено, но за три месеца и в поредица от статии за Еврохолд, Биволъ нито веднъж не ни потърси и не се поинтересува от нашата гледна точка. Сайтът по никакъв начин не откликна и на молбата ни да се свърже с нас и да ни изпрати въпроси, в случай че възнамерява да публикува информация за холдинга. Нещо повече, в интервюта и изявления пред други медии ние сме отхвърляли с конкретни данни и факти отправени от сайта клеветнически твърдения. Биволъ не намери за нужно да отрази и тях, макар това да е утвърдена практика.      

Доколкото има публична информация, Биволъ не е подписал Етичен кодекс на българските медии, но негови представители публично са заявявали, че спазват и уважават заложените в него принципи. Възниква въпросът кое от описаното по-горе е в потвърждение на това тяхно твърдение? Нормално ли е в поредица от статии за три месеца нито веднъж да не се потърси засегнатата страна за становище и мнение? Всяка медия, която има претенциите да бъде такава, би трябвало да спазва етичния кодекс, дори и когато не го е подписала. Кодексът ясно регламентира задължението на една медия да се стреми да дава възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция (чл. 1.1.6) и да предоставя право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации (чл. 1.2.2), да се стреми да предоставя разнообразни мнения и гледни точки (чл. 1.1.5) да разграничава фактите от коментарите и предполеженията, както и да не подвежда обществото (чл. 1.1.3), като му предоставя точна и проверена информация (чл. 1.1.1). Дори бегъл поглед в публикациите на сайта, заради които Еврохолд предяви иск, показват, че добрите журналистически принципи не само не са спазени, а напротив, те са погазени. 

Призоваваме членовете на УС на АЕЖ-България да се запознаят с поредицата от оригинални публикации на въпросния сайт, заради които холдингът предяви съдебен иск и да се опитат да открият поне един ред, в който да е описано, че сайтът е потърсил за коментар компанията или е отправил своите въпроси към дружеството.           

Предявеният от Еврохолд съдебен иск към сайта Биволъ не е самоцел и следва обичайния алгоритъм, когато репутацията на една компания е накърнена от публично разпространени клеветнически и непроверени твърдения в една медия. Първо, не бяхме потърсени по никакъв начин за мнение и становище, а право на отговор не ни беше дадено. Второ, не бихме могли да се оплачем на Комисията за журналистическа етика, защото Биволъ не е подписал етичния кодекс. Това е причината да потърсим правата си по съдебен път.               

Не отговаря на истината твърдението, че водим съдебно дело от категорията SLAPP (Стратегически съдебни дела срещу публично участие) и че целим “тормоз” и “смачкване” на сайта. Това е видно от мотивите, описани в исковата молба. Обратно на твърденията, че компанията ще се опита да наложи обезпечителни мерки, които да доведат до запориране на средства и сметки на  представители на сайта, отговорно заявяваме, че нито сме предприели такива действия, нито имаме намерение да го правим. 

Еврохолд се противопоставя на внушенията, че делото „може да има смразяващ ефект върху цялата медийна среда”. Холдингът винаги се е отнасял с уважение към всички медии и журналисти, които спазват етичния кодекс. В случай, че Еврохолд спечели делото, ще дарим присъдените средства изцяло за борба с фалшивите новини, като ги предоставим на базираната в Брюксел Асоциация на европейските журналисти (The Association of European Journalists) или сходни организации, които биха се ангажирали да ги изразходват по предназначение в България. 

С уважение,  

Еврохолд България АД 

23.12.2021 г. 

гр. София