Български дарителски форум и Асоциацията на европейските журналисти – България Ви канят на медийна дискусия “Как говорим за дарителството?” 

Пандемията промени всичко. Включително и дарителството. Как то е представено в медиите през изминалата година ще разберем от обстойния анализ на Български дарителски форум и компанията за анализ на данни “Персептика”. В разгара на предизборната кампания ще поговорим за отношенията между благотворителността и политическата реклама. Ще обсъдим и кои са трудните въпроси, когато отразяваме корпоративно дарителство.

Дискусията е подходяща за журналисти от национални и регионални медии. Освен възможност да научат най-новите данни за представянето на дарителството в България, както и какви са актуални тенденции, участниците ще могат да споделят и собствен опит.

Форумът ще се състои онлайн на 11 март от 9:30 до 11:00 ч. За участие е необходима предварителна регистрация тук

Запазете своето място сега!

Събитието се реализира в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на поканата и програмата на срещата се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.