Асоциацията на европейските журналисти – България напомня, че представители на медиите имат право да присъстват в избирателните секции. Изборният кодекс регламентира, че журналистите могат да присъстват при откриването на изборния ден, по време на гласуването и при отварянето на урните и установяването на резултатите – т.е. през цялото време на изборния процес.

Присъствието на журналисти е ключово за гарантиране на прозрачното и честно протичане на изборите и членовете на секционни комисии нямат право да го ограничават. 

Единствените ограничения са свързани със забраната за разкриване и заснемане на начина на гласуване, както и с евентуално нежелание на избиратели, които не са публични фигури, да бъдат заснемани, докато упражняват правото си на глас. Членовете на комисии обаче са длъжностни лица, които изпълняват служебните си задължения на публично място, и не би трябвало да се ползват с право да откажат да бъдат снимани от медии.

Съгласно указанията на Централната избирателна комисия до секционните избирателни комисии, представителите на средствата за масово осведомяване се легитимират с удостоверение от съответната медия или журналистическа карта.

С АЕЖ се свързаха журналисти заради опит представители на секционни избирателни комисии в чужбина да им откажат достъп. АЕЖ напомня, че Изборният кодекс и указанията на ЦИК са валидни за всички секции в страната и в чужбина и не могат да бъдат налагани произволни и противоречащи на закона ограничения. Действащите противоепидемични мерки не са основание за неспазване на разпорежданията на закона и не могат да бъдат използвани като претекст за ограничаване на прозрачността на изборния процес.

АЕЖ призовава всички представители на медиите да спазват противоепидемичните мерки и да пазят чуждото и своето здраве. Журналистите да подхождат етично и с разбиране при нежелание на избиратели да бъдат излагани на публичност, като обаче държат сметка и за обществения интерес.