По случай Деня на свободното слово 3 май Асоциацията на европейските журналисти-България отправя запитване към журналистите и работещите в медийната сфера. За всеки работещ е важно постоянно да повишава квалификацията си и да бъде в крак с новостите в своята област.

АЕЖ се стреми да предлага обучения за журналисти по актуални теми. Съвместно с нашите партньори от УНИЦЕФ организираме обучения за етично отразяване на деца. Предлагаме и курсове за използване на различни видове регистри и бази данни с обществено достъпна информация. Всяка година организираме обучения, съвместно с Google News Lab, за използване техните онлайн инструменти в работата на журналистите. Имаме и специален наръчник за отразяване на инциденти, на базата на който обучаваме журналисти и студенти в ролева игра. Правили сме тренинги и за проверка на фактите с водещия журналист Жак Пезе от Либерасион и Коректив, както и такива за редактиране и използването на съдържанието на Уикипедия, съвместно с едноименната фондация. Заедно с Цифрова република пък организирахме обучение на тема „Авторско право в интернет“.

Имаме възможност да повторим тези обучения за различна аудитория, но искаме да проучим нуждите на българската журналистическа общност. Затова ви предлагаме да заявите от какво обучение/какви обучения имате нужда.

Време за попълване: 3-5 мин. Попълнете тук.

Асоциацията на европейските журналисти-България подкрепя Fakery – кампания за повишаване на медийната грамотност, за борба с фалшивите новини и дезинформацията, организирана от организацията Fine Acts.

“Фалшивите новини винаги ни засягат лично, но е трудно да го разберем, докато не станем тяхна жертва. Това беше причината да направим социален експеримент, в който създадохме и разпространихме фалшива новина до медиите и заснехме последвалата реакция. Така искахме да покажем на публиката каква миризма и вкус могат да имат фалшивите новини в реалния живот”, посочват организаторите. Подробности можете да откриете на сайта fakery.org.

Fakery e и победителят във второто издание на ACT Labs – иновативни събития, в които мултидисциплинарни отбори от артисти и технолози търсят решения на казуси в сферата на човешките права. Зад идеята на Fakery (The Fake News Bakery) стоят сценографката Илияна Кънчева и програмистът Иван Шулев.