Финалната партньорска среща по проект „Fake the System: Европейски инструменти срещу дезинформацията“ се проведе в София на 18 и 19 юли, 2022 г.  АЕЖ-България беше домакин на срещата, в която взеха участие още пет международни организации, а именно Italy for EU (Италия), MAD for Europe (Испания), Mano Europa (Литва), COFAC (Португалия), MHT CONSULT APS (Дания).

По време на срещата беше да се обсъди напредъка на проекта, да се се оценят междинните резултати и да се координира наръчника с инструменти срещу дезинформацията, който ще бъде крайната цел на съвместната инициатива. 

До настоящия момент по проекта беше организирано обучения за младежи от България на тема дезинформация, най-изявените участници бяха поканени за участие в 5-дневна международна мобилност в Университета „Лусофона“ в Лисабон (Португалия) през април 2022 г. Под менторството на екипа на АЕЖ-България българската група представи анализ на българската медийна среда и влиянието на дезинформацията, наред с това младите направиха и симулация на проверка на фактите.  Тяхното представяне беше сред най-високо оценените в обратната връзка на всички участници от общо шестте партньорски страни по проекта. 

„Fake the System: Европейски инструменти срещу дезинформацията“ е съвместна инициатива на пет организации – Italy for EU (Италия), MAD for Europe (Испания), Mano Europa (Литва), COFAC (Португалия), MHT CONSULT APS (Дания) и АЕЖ-България, и е финансирана по програмата „Еразъм +“ на ЕС. Проектът е финансиран по програмата „Еразъм +“ на ЕС, а водеща организация е Italy for EU.