daniДаниел Пенев, журналист на свободна практика и член АЕЖ-България, беше избран в младежкия съвещателен борд на Index on Censorship. Неправителствената организация, която защитава свободата на словото по света като публикува цензурирани текстове, редовно селектира групи от млади хора между 16 и 25 години, които следят работата й. Младежите са ангажирани с подкрепа на действията в защита на свободата на словото на международно ниво и гарантират ангажимента на организацията да се бори с цензурата не само към днешна дата, но и в бъдеще.

Даниел тъкмо завърши едногодишна магистърска програма по международни отношения в Централноевропейския университет (ЦЕУ) в Будапеща, Унгария и е решен да работи за промяна в медийната среда на България, включително и като активен член на АЕЖ-България. Желаем му успех в бъдещата кариера!

Снимка: Лилия Иванова