Цели

  186

  Цели

  АЕЖ-България е създадена със следните цели:

  • Да допринася за развитието на независима, модерна, материално осигурена и гражданска журналистика в България, държавите – членки на Европейския съюз и Съвета на Европа
  • Да подпомага развитието на нови медии и на медийната среда като цяло
  • Да отстоява, разяснява и популяризира етичните журналистически стандарти
  • Да защитава свободата на словото и плурализма на гледните точки в обществото
  • Да участва активно във формирането на европейско и гражданско съзнание, като задълбочи познанията за Европа и запознава общественото мнение с дейностите на европейските институции
  • Да предоставя разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор, гражданското общество и журналисти в областта на медиите, журналистиката е и Европейския съюз.

  Средства

  АЕЖ-България ще работи за постигането на горепосочените цели чрез:

  • Събиране и предоставяне на информация, свързана с медиите
  • Разработване и разпространение на публикации, насочени към запознаване с европейските ценности и политики, добрите журналистически практики, развитие на медийната среда и гражданското участие в управлението на страната и ЕС
  • Подкрепа на други инициативи, свързани с обучение на журналисти и запознаване на обществеността с Европейския съюз
  • Подкрепа на достъпа до ресурси за развитие на журналистиката; изготвяне на проучвания, анализи, класации на медийната среда и за състоянието на свободата на словото; годишни доклади за свободата на медиите в България за Съвета на Европа.
  • Организация на срещи, дискусии и обучителни семинари за журналисти, студенти и експерти.