Европейският център по журналистика организира международен фотографски конкурс на тема „вода и климатични промени”. Участието може да става със снимки на една от двете или и на двете теми. За участие се допускат максимум 8 снимки, но изпратени наведнъж през платформата на конкурса. Участници в конкурса могат да бъдат граждани на 27-те страни членки на ЕС, Западните Балкани и Турция.

От тези страни ще бъдат избрани 10 победители, които ще спечелят репортерско пътуване до Португалия. Допълнително един участник ще получи 500 евро за закупуване на фотографска техника.

Крайният срок за участие е 22 март, а пътуването ще се състои през април 2011. Повече информация за  http://www.ejc.net/