Европейският журналистически център (EJC) за пореден път организира фотографския конкурс CLICK4, като тази година темата на състезанието е „Кризи и бедствия“.

Свои фотографии могат да изпращат както професионални фотографи, така и аматьори, а голямата награда е работно пътуване за отразяване на определена тема, финансирано от организацията.

Категориите, в които участниците могат да изпращат своите работи, са разнообразни и отрязяват актуалните теми в международното пространство през последните години. Такива не отсъстваха и в българското ежедневие. Допустими са снимки, отразяващи:

  • Природно бедствие: наводнения, земетресения, урагани и други природни бедствия;

  • Демонстрации, протести за промяна;

  • Конфликт: войни, конфликти и сблъсъци на международно, регионално и местно ниво;

  • Финансова криза: признаци на финансова криза;

  • Кризи на развитивето: кризи, които са свързани със здравето, храна, вода, канализация и образование;

  • Градски живот: прираст на населението, отрицателни въздействия върху околната среда;

  • Промени в климата: признаци за климатичните промени.

Освен двете големи награди – по една за професионалист и аматьор – петима поддръжници ще получат финансово възнаграждение в размер на 200 долара. Снимките ще бъдат оценявани от международно жури, състоящи се от група от експерти. При избора на крайния победител журито ще оценява работите по качество и оригиналност.

Крайният срок за подаване на снимките е 29 октомври, а победителите ще станат ясни на 23 ноември 2012 г. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на конкурса.