В рамките на проекта Deepening Digital III Фондация Thomson избра за 2023 година да подкрепи финансово екипа на Marginalia.bg, уникална новинарска медия, фокусирана върху човешките права. Тъй като авторският й екип повече от 8 години работи про боно, набирането на млади журналисти е от ключово значение за бъдещето на изданието.

Със средствата от Thomson Foundation и с тяхно менторско участие ръководството на Маргиналия изготви двумесечен курс „Young journalists training program “Digital media and human rights journalism“. Целта е да се увеличи читателската аудитория като ключов сегмент на правозащитната медия, който ще има траен ефект върху устойчивостта й.

Изтъкнати университетски преподаватели по журналистика, медийно право и журналистическа етика, заедно с утвърдени професионалисти в сферата на етичната журналистика ще изнесат лекции пред студенти от различни ВУЗ. Тематичните области ще бъдат: институционална и правна рамка на журналистиката за правата на човека, журналистика на решенията, бъдещето на дигиталните медии, бизнес модели, цифрова сигурност, дезинформация по отношение на пола, стандарти за публикации за малцинства и въпроси, свързани с пол, език и многообразие. Образователният модул включва присъствени лекции (4 последователни уикенда), седмични онлайн интерактивни уебинари, наблюдаване на съдийската работа в Комисията за защита от дискриминация (КЗД), разговор за разследващата журналистика за човешки права в АЕЖ.

Стартът на курса “Digital media and human rights journalism“ е на 8 февруари 2023. Той ще бъде открит в КЗД с участието на Веселин Вачков, Thomson Foundation, доц. Иво Инджов, преподавател по журналистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. Георги Лозанов, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ, Ана Джумалиева, председател КЗД, Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейски журналисти-България, проф. Нели Огнянова, председател на Националната комисия по журналистическа етика, Юлиана Методиева, издател на сайта Marginalia.bg.

В рамките на програмата студентите ще имат възможност да работят на терен в гета, българо-мюсюлмански и турски села – в София, Пловдив, Кърджали, Рибново. Изготвените новини, интервюта, кратки видеоклипове ще бъдат публикувани на Marginalia.bg и популяризирани в социалните медии, насочени към младата аудитория.

Желаещите да се включат в програмата могат да изпратят мотивационни писма до 1 февруари 2023 г. на адрес: [email protected].

Проектът предвижда хонорари за лекторите и командировъчни за студентите. Публикуваните текстове се заплащат.