До 15 октомври е отворен прозорецът за кандидатстване за стипендии за журналитически изследвания на фондация „Роберт Бош“. Репортажите трябва да послужат за по-доброто разбиране на различията между страните от Централна и Източна Европа и Китай, и Германия, Австрия и Швейцария.

В този смисъл, финансиране ще бъде осигурено на медийни проекти на журналисти от Източна и Западна Европа, насочени към подобряване на информационния поток между Германия и източните й съседки. Затова ще бъде подкрепено участието на журналисти в конференции, семинари и информационни пътувания, както и осъществяването на изследвания на място от един или група журналисти. Материалите трябва да бъдат публикувани както в избраната страна от ЦИЕ и Китай, или съответно в Германия, Австрия и Швейцария.

Размерът на грантовете е между 2000 и 7000 евро, които са отпускани на професионални журналисти за изследвания с максимална продължителност до 3 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври, а повече информация за стипендиантската програма можете да намерите на интернет страницата на фондацията.