Фондация  Scripps Howard във Вашингтон избира по двама международни студенти годишно, които да работят за един семестър в информационното й звено. Стажовете имат за цел да дадат възможност на чуждестранните студенти да отразяват събития в американската столица, както и да пишат фийчъри за телеграфната агенция на Scripps Howard.

Публикациите, създадени от стажантите, могат да бъдат публикувани в американски вестници.Стажовете се провеждат два пъти годишно – от януари до април и от септември до декември. Крайният срок за периода януари-април е 15 септември 2012 година.

За стажовете могат да кандидатстват студентите по журнaлистика, които възнамеряват да се развиват в сферата след дипломирането си. Задължително условие е перфектното владеене на английски език.

Стажовете се спонсорират от фондацията Scripps Howard,  която се стреми да подпомогне каузата на свободното слово, като насърчи професионализма в журналистиката и качественото образование в областта на медиите.  Чуждестранните участници в програмата се избират и назначават от Международния Международния журналистически център, който предоставя обучения и различни форми на подкрепа за журналисти по целия свят.

Повече информация за стажантската програма можете да намерите на интернет страницата на Международния журналистически център.