България е сред осемте държави от ЕС, участващи в проекта „Малцинствените реалности в новините“ (Отражение в медиите на развитието и проблемите на малцинствените групи и местното население в страните извън ЕС). Той е посветен на проблемите на малцинствата в развиващите се страни, тяхното отразяване и възприемането им както от широката публика, така и от отговорните за осъществяването на политиките на развитието фактори в отделните държави. Общата це лна проекта е подобряване и повишаване на разбирането от страна на обществеността в страните-членки на ЕС насложността на интервенциите на ЕС за развитието в трети страни и постигнатите резултати.

Проектът започна през пролетта на 2013 и освен у нас, до 2016 година ще се осъществява в Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия.

Специфичната цел на проекта е журналисти/медийни специалисти, обслужващи ЕС обществеността да придобият основни умения и средства за изследвания и разработване на материали с високо качество по теми, свързани с малцинствата, коренното население и развитието, постигайки високо качество и по-добра информираност чрез предоставяне на аналитични и чувствителни истории.

На този етап от Вас се очаква да заявите в писмен вид желание за участие в предстоящите тази есен онлайн дистанционни обучения по въпроси и теми, свързани с малцинства и местно население. Петимата участници, които ще бъдат селектирани сред кандидатите от българска страна, ще бъдат обучени в рамките на четири модула, включващи конкретни задачи за изпълнение. Обученията ще включват както презентации по основни въпроси, така и гама от различни дейности като писмени упражнения, викторини, видео уроци, подкастове и тестове.

Задължително изискване за участниците в обученията е да владеят писмено и говоримо английски език.

За контакт: [email protected]