Финансов отчет на Асоциация на европейските журналисти-България за 2013 г.

97

Публикуваме финансовия отчет на сдружение „Асоциация на европейските журналисти-България“ за 2013 г. Повече информация в прикачения файл: finansov otchet