Финансирането на туристически турове за чуждестранни журналисти насърчава неустойчиви практики

Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) има сериозни резерви относно ефективността на огласената на 28 юни инициатива на Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи. Според информация в медиите, министерството обявява обществени поръчки за общо 1. 6 млн. лв. за организиране на турове в България за 420 чуждестранни журналисти и блогъри. Според министерството целта е те да се запознаят с условията за туризъм в страната и да ги представят чрез публикациите си.

На първо място е необходимо да се посочи, че етичните правила на най-големите световни медии не позволяват техни представители да пътуват за чужда сметка, тъй като това се приема за форма близка до корупцията, влияеща върху качеството на журналистическия труд, който би трябвало да бъде изцяло в полза на обществото. Това автоматично изключва значителна част от най-влиятелните средства за масово осведомяване. Остава въпросът доколко влиятелни ще бъдат включените в програмата журналисти.

На второ място, изчисленията показват, че ще бъдат похарчени средно по 4000 лева бюджетни средства за журналист. Това е сериозна сума и е важно да се знае по какъв начин ще бъдат измерени ефектът и възвращаемостта и кой ще понесе персонална отговорност, ако вложените средства не се върнат под формата на постъпления от туризъм.

На трето място, в България далеч няма консенсус относно начина на развитие на туризма. Съществуват сериозни критики за неустойчиви практики, при които развитието на туризма е за сметка на унищожаване на природно и културно наследство. За обективен поглед е необходимо чуждестранните журналисти по време на престоя си в България да се срещнат с представители от организации за защита на природата и културното наследство, които от години са активни по темата с презастрояването на морските и част от планинските курорти и със съсипването на исторически артефакти посредством бутафорни демонстрации. Ако подобни срещи не бъдат включени в програмата на чуждите журналисти, то това ще означава, че правителството използва бюджетни средства, за да прикрие подкрепата си за неустойчиви практики посредством кризисен пиар.

На четвърто място, България със сигурност притежава културно и природно наследство, което би могло да предизвика интерес в световните медии и в тези от целевите страни, източници на туристи. Задача на Министерството на туризма е да намери атрактивни и достоверни начини да представи това наследство.

На базата на досегашния си опит, смятаме, че е твърде вероятно да става дума за поредната необмислена акция и точно по тази причина задаваме горните въпроси, на които се надяваме да получим ясни отговори. За нас би било недопустимо обществени средства да бъдат изхарчени, за да се рекламират и насърчават неустойчиви практики в интерес на определени кръгове, но не и на обществото. Опасяваме се и от възможен обратен ефект, в който вместо положителна реклама, България да получи негативно представяне във влиятелни световни медии.

Какво ново