16969008478_234c215e89_zЧесто най-значим принос към осъществяването на международни журналистически проекти имат хората, които работят зад кулисите, а именно фиксърите. „Фиксърите са необходими навсякъде, където не познаваш местността“, казва Джошуа Ленърд, продуцент на телевизионни риалити предавания, които се снимат в различни държави, в интервю за International Journalists’ Network (IJNet). Той посочва, че дори когато снимат в англоезична страна, той и колегите му пак наемат фиксър, който да улесни работата им.

Фиксърите се различават по образование, професионален опит, ниво на владеене на чужди езици и комуникативни умения. Обединява ги това, че предлагат ценни знания за конкретната държава или град на представители на чуждестранни медии, рекламни агенции и други организации, които се нуждаят от логистична подкрепа или преводач в съответната страна.

„Имаме хора от академичните среди, бивши полицейски служители, бивши членове на комуникационни отдели на правителства, хора с различни видове познания, което [е] много ценно“, споделя пред IJNet Майк Гарод, директор на World Fixer, платформа, която свързва клиенти и фиксъри в цял свят. Към момента платформата има над 6,500 членове.

Добрите фиксъри трябва да имат далеч повече умения от просто владеене на втори език, казва афганистанският журналист и фиксър Хабиб Зохори. Сред най-важните елементи са познаването на конкретния район и контактите на местно ниво.

„Ако не познаваш хора, няма да можеш да удовлетвориш нуждите на чуждестранния си колега“, казва Зохори. „Аз имам над 10 000 мобилни номера, които събирам през годините. Понякога се обаждам на хора, без да имам нужда да ги интервюирам, за да изградим връзка.“

Зохори започва да работи като преводач за международна мрежа в резултат на финансови затруднения, но бързо установява, че работата му дава изцяло нов поглед към собствената му страна. „[Работата] ми отвори толкова много врати по отношение на знания за света, политиката, нещата, които се случваха в Афганистан. Аз не знаех какво се случва в собствената ми страна, но след като започнах да пътувам извън малкия балон, в който живеех в Кабул, осъзнах, че хората страдат и че навсякъде се води война.“

Фиксърите предоставят безценна помощ в конфликтни зони. Същевременно обаче фиксърите са изложени на най-голям риск за живота си именно на такива места – риск, който често надхвърля риска, на който са изложени международните кореспонденти. Този чувствителен аспект от работата на фиксърите повдига въпроси относно степента, до която журналисти и медии носят отговорност за безопасността на фиксърите, и балансирането между гарантирането на безопасността на фиксърите и преследването на амбициозни материали.

„Когато чуждестранни журналисти пътуват до тези държави, те не трябва да притискат фиксърите и шофьорите си да им предоставят всичко, което искат“, казва Зохори. „Ако фиксър каже, че нещо е невъзможно, това означава, че животът му е в опасност [и] ти трябва да уважаваш това.“

Друг чувствителен момент относно ролята на фиксърите в отразяването на международни новини късае признанието, което получават (или по-скоро не получават). Обикновено имената на фиксърите не фигурират редом до имената на журналистите, работили по даден материал. „Просто смятам, че трябва да получаваме и интелектуално възнаграждение за работата си“, казва Зохори. „Не става въпрос за пари.“

Освен в конфликтни зони фиксърите помагат на чуждестранните журналисти при отразяването на събития със сериозен международен отзвук като Олимпийски игри или световни първенства по футбол. „Колкото по-несигурна е инфраструктурата в една страна, толкова по-необходим е фиксърът, особено на места, където хората не говорят английски и не е безопасно“, обяснява Карин Пети, съсобственик на компанията Brazil Media Base, която предлага фиксъри и съоръжения за представители на международни медии в Бразилия.

Фиксърите, които търсят допълнителна подкрепа, могат да проверят платформата HackPack, която свързва фиксъри с журналисти на свободна практика, както и тази нова застрахователна полица за журналисти и фиксъри и тези указания за безопасност, които журналисти на свободна практика и фиксъри е добре да обсъдят с редакцията на медията, с която биха работили, преди да приемат задачи.
Снимка: Chaoyue 超越 PAN 潘