1300931_83661307Фондация „Медийна демокрация“ публикува изследване на тема „Украинският конфликт в българските медии“, което е осъществено в рамките на дисциплината „Медиен анализ” (учебна 2014/15, преподавател проф. дсн Снежана Попова) от студентски екип от специалност „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски”. Изследването отразява интереса на екипа към кризата в Украйна, прехвърлила се с всичката си тревожност от 2014 в 2015 година.

Какво и как разказват медиите в България за Украинската криза? Има ли типологични медийни почерци, които заслужават обособяване и по-внимателно изучаване? Каква е ролята на българските медии в условията на колебания в българското обществено мнение по въпроси, свързани с Русия, НАТО и външнополитическата ориентация на страната? Има ли исторически, икономически и други интерпретации, които правят да се очертава „български случай“ в отношението към Украинския конфликт?  Можете да изтеглите пълният текст на изследването оттук.