download (1)Стипендиантска програма „Милена Йесенска“ дава възможност на европейски журналисти да проведат задълбочено изследване върху тема с културна или социална насоченост, която сами си избират.

В рамките на програмата, носеща името на известната чешка журналистка Милена Йесенска (1896-1944), всяка година общо четирима журналисти с поне няколко години опит в печатни, електронни или онлайн медии получават покани за тримесечен престой в Института за хуманитарни науки (IWM) във Виена. Всеки от избраните журналисти получава месечна стипендия от 2500 евро, собствен офис, достъп до разнообразни източници на информация и административни и други услуги. Стипендиантите също така могат да се възползват от допълнителна подкрепа в размер на до 1900 евро за провеждане на пътувания, свързани с изследователския им проект.

Желаещите да участват в следващото издание на програмата (юли 2018 г. – юни 2019 г.) трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване. От тях се изисква да представят описание на проекта си и очаквания краен продукт (статия/статии, книга, филм, телевизионен/радио репортаж и т.н.), автобиография и списък с публикации.

Всички документи за кандидатстване трябва да бъдат предадени в PDF формат.

Краен срок за кандидатстване: 24 февруари 2018 г.

Кандидатите ще научат имената на стипендиантите към края на пролетта.

Подробна информация за програмата, начина на кандидатстване и предишните стипендианти ще намерите тук.

Сред предишните стипендианти има и българи. Всеки, който желае да получи впечатления от първа ръка, може да пише на [email protected] с молба за връзка с някои от тях.